แนะนำ เครื่องดนตรีไทย และ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา

เครื่องดนตรีไทย เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทย ที่มีความหมาย มีบทบาททางสังคม และ การเล่นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประวัติศาสตร์ของเครื่องดนตรีไทย เริ่มต้นจากยุคโบราณ ที่มาของเครื่องดนตรีไทย และ ผ่านการเผยแพร่ พัฒนาต่อมาในระหว่างยุคสมัยต่าง ๆ เครื่องดนตรีไทยไม่เพียงเป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในการสร้างเสียงเพลงเท่านั้น แต่ยังเป็นศิลปะ ที่สร้างสรรค์ และ มีการตีตลาดอย่างล้ำลึก นักดนตรีไทยได้ผสมผสาน ศิลปะทางความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างเครื่องดนตรีที่สวยงามและน่าทึ่ง

ประวัติศาสตร์ของ เครื่องดนตรีไทย

ต้นกำเนิด และ การพัฒนาของเครื่องดนตรีไทยในประวัติศาสตร์

เครื่องดนตรีไทยมีต้นกำเนิด ที่เชื่อว่ามาจากพื้นฐาน ของวัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองไทย มีการรับ Influences จากสถาบันศาสนาพุทธ และฮินดู พร้อมกับการรับมาแต่งกลอนไทยด้วย จนมาเป็น เครื่องดนตรีไทย ในปัจจุบัน

บทบาทของเครื่องดนตรีไทยในสังคม และพิธีกรรม

เครื่องดนตรีไทยนั้นมีบทบาทสำคัญ ในสังคม และ พิธีกรรมต่าง ๆ ของไทย เช่น ในพิธีกรรมทางศาสนา งานเทศกาล และ พิธีประเพณีต่าง ๆ บทบาททางวัฒนธรรมที่สำคัญ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ปรัชญา ความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย เช่น เครื่องดนตรี ที่นำมาใช้ ในพิธีพระราชพิธี พิธีกรรมทางศาสนา และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวประชาชน ไปจนถึงการแสดงสื่อความรู้สึก ความคิดเรื่องราว และความรู้สึกต่าง ๆ ของคนไทยในทุกช่วงเวลา

เสียงทำนองและจังหวะในเครื่องดนตรีไทย

ความหลากหลายของเสียงทำนองในเครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย มีความหลากหลายทางดนตรีที่แตกต่างกัน ตามภูมิภาค และ วัฒนธรรมของแต่ละภาคของประเทศไทย ตั้งแต่เครื่องดนตรี ที่ใช้เพื่องานประเพณี ไปจนถึง เครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงสื่อสาร และ ความรื่นเริง เช่น กลอง, ระนาด, พิณ, ฆ้องวงเล็ก มีความหลากหลายในเสียงทำนอง ที่เกิดจากการใช้เครื่องดีด ดีดสาย และ เส้นหางม้า เส้นหางม้าสี ไม้ตี และการปากเป่าลม เช่น สำหรับเครื่องดีด มีพิณ และระนาด เป็นต้น

ความสำคัญของจังหวะในเครื่องดนตรีไทย

จังหวะ เป็นส่วนสำคัญของเครื่องดนตรีไทย ที่มีบทบาทในการกำหนด ระบบทำนอง และ ความเร็วของเพลง เครื่องดนตรีไทยใช้จังหวะ เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เป็นเครื่องมือในการสร้างอารมณ์ และ สร้างบรรยากาศของการแสดง ไปจนถึงการแสดงสื่อความรู้สึก ความคิดเรื่องราว และความรู้สึกต่าง ๆ ของคนไทยในทุกช่วงเวลา

แนะนำเครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือ ที่ใช้ในการสร้างเสียงเพลงเท่านั้น แต่ยังเป็นศิลปะที่สร้างสรรค์ และ มีการตีตลาดอย่างล้ำลึก นักดนตรีไทยได้ผสมผสานศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างเครื่องดนตรีที่สวยงาม น่าทึ่ง เครื่องดนตรีไทย คือ สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อทำให้เกิดเสียง ทำนอง และ จังหวะ ในการแสดง มีวิธีการทำให้เกิดเสียงดังขึ้นอยู่ 4 วิธีหลัก เครื่องดนตรี ไทย ดี ด สี ตรี เป่า คือการใช้มือ หรือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งดีดที่สาย การใช้เส้นหางม้าหลายๆ เส้นรวมกันสีไปมาที่สาย การใช้มือหรือ ไม้ตีที่สิ่งนั้น และ การใช้ปากเป่าลมเข้าไปในสิ่งนั้น

เครื่องดีด: การใช้มือหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีดที่สาย

การใช้มือ หรือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งในการดีด ที่สายของเครื่องดนตรีไทย จะทำให้เกิดเสียงดังขึ้น อย่างเช่น พิณน้ำเต้า เครื่องดีดของไทยที่ใช้ในวงดนตรีแต่โบราณเรียกว่า “พิณ” ซึ่งมาจากภาษาของชาวอินเดียที่ว่า “วีณา” ในสมัยหลังๆ ต่อมาจึงบัญญัติชื่อเป็นอย่าง เพียงใช้มือดีดที่สายของพิณ

เครื่องสี: การใช้เส้นหางม้าหลายๆ เส้นรวมกันสีไปมาที่สาย

เครื่องดนตรีไทย ที่มีสาย แล้วใช้เส้นหางม้าสีให้เกิดเสียง จะเรียกว่า “เครื่องสี” เช่น “ซอ” ทั้งนั้น ซอของไทยที่มีมาแต่โบราณก็คือ “ซอสามสาย” ใช้บรรเลงประกอบ ในพระราชพีธีสมโภชต่างๆ ซอสามสายนี้ กะโหลกสำหรับอุ้มเสียง ทำด้วยกะลามะพร้าวตัดขวาง ให้เหลือพูทั้งสามอยู่ด้านหลัง ขึงหน้าด้วยหนังแพะหรือหนังลูกวัว มีคัน (ทวน)

เครื่องตี: การใช้มือ หรือไม้ตีที่สิ่งนั้น

เครื่องดนตรีไทยที่ใช้มือ หรือ ไม้ตีที่สิ่งนั้น เครื่องดนตรีประเภทตี จะเรียกว่า “เครื่องตี” เช่น เครื่องดนตรีที่ตีแล้วดังเป็นเพลงหรือเป็นจังหวะมีมากมาย จะกล่าวเฉพาะที่ควรจะรู้จักและ ใช้กันอยู่ทั่วไป คือ กรับ เป็นเครื่องตีที่เมื่อตีแล้วดัง กรับ – กรับ กรับอย่างหนึ่งเป็นไม้ไผ่ผ่าซีก ๒ อัน ถือ มือละอัน แล้วเอาทางผิวไม้ตีกัน เรียกว่า กรับคู่  หรือ “กรับละคร” เพราะโดยมากใช้ประกอบการเล่นละครอีกอย่างหนึ่ง เป็นกรับที่ทำด้วยไม้เนื้อแข็งหรืองาช้าง เป็นซีกหนาๆ ประกบ ๒ ข้าง แล้วมีแผ่นโลหะ หรือไม้ หรืองา ทำเป็นแผ่นบางๆ หลายๆ อันซ้อนกันอยู่ข้างใน เจาะรูตอนโคน ร้อยเชือกเหมือนพัด เรียกว่า “กรับพวง”

เครื่องเป่า: การใช้ปากเป่าลมเข้าไปในสิ่งนั้น

เครื่องดนตรีไทย ที่ใช้ปากเป่าลมเข้าไปในสิ่งนั้น เพื่อให้เกิดเสียง จะเรียกว่า “เครื่องเป่า” เช่น “ปี่” หรือ ปี่มอญ อีกประเภทหนึ่งไม่มีลิ้น แต่มีรูบังคับ ทำให้ลมที่เป่าหักมุม แล้วเกิดเป็นเสียงขึ้น เรียกว่า “ขลุ่ย” ทั้งปี่และขลุ่ย ลักษณนามเรียกว่า “เลา” แต่ซึ่งมีอยู่หลายประเภทเช่นกัน

ความสำคัญของเครื่องดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย

บทบาทของเครื่องดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย

ดนตรีไทย มีอยู่คู่กับชาติไทย ชาติสยาม มานานกว่า 1300 ปี ตั้งแต่ยุคอารยธรรมทวารวดี เข้ามาสู่ดินแดนลุ่มน้ำเจ้าพระยา เครื่องดนตรีไทยมีบทบาทสำคัญ ในประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ยุคอารยธรรมทวารวดี และ เข้ามาสู่ดินแดนไทย ไปจนถึงสมัยกรุงธนบุรี และ กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ เครื่องดนตรีไทยถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ วงปีพาทย์ และ วงมโหรี แต่ละประเภท มีลักษณะ และบทบาทที่แตกต่างกัน

ประเภทของเครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทยถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ วงปีพาทย์ และวงมโหรี

วงปีพาทย์

วงปีพาทย์ไทย เป็นวงดนตรีที่มีเครื่องเป่า และ เครื่องตีระหว่างที่เครื่องเป่าปี่เป็นตัวนำ และ เครื่องตีเป็นเครื่องให้จังหวะ ระนาด และ ฆ้องวง นอกจากนี้ยังมีเครื่องสีเฉพาะอย่างซออู้ วงปีพาทย์ แบ่งออกเป็นหลากหลายขนาด และประเภท เช่น

 • วงปี่พาทย์ชาตรี
 • วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่อง 5
 • วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
 • วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องใหญ่
 • วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่อง 5
 • วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่
 • วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องใหญ่
 • วงปี่พาทย์นางหงส์
 • วงปี่พาทย์มอญ
 • วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์

วงมโหรี

วงมโหรี  เป็นวงดนตรีที่ครองเครื่องทั้งดีด สี ตี และเครื่องเป่า วงมโหรีมีขนาดและเครื่องมากมาย เช่น

 • วงมโหรีเครื่อง 4
 • วงมโหรีเครื่อง 5
 • วงมโหรีเครื่อง 6
 • วงมโหรีวงเล็ก หรือ เครื่อง 10
 • วงมโหรีเครื่องคู่
 • วงมโหรีวงใหญ่

ศิลปะวัฒนธรรมไทย ผ่านเพลงและดนตรี

เพลง และ ประเภทของดนตรีไทย เป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นมา วัฒนธรรมของชาติไทยอย่างลึกซึ้ง นับเป็นนาฏศิลป์ไทย ที่มีความหลากหลาย และน่าทึ่ง อดีตไทยได้สร้างเพลงหน้าพาทย์ โหมโรง เถา ตับ ลา และเพลงประกอบรำ ในแต่ละเพลงมีความหมายและบทเรียนที่สำคัญ แสดงให้เห็นถึงการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมคุณค่าและวัฒนธรรมของชาติไทย เครื่องดนตรีไทยจัดเป็นส่วนสำคัญ ของอารยธรรมไทย มานานกว่า 1300 ปี อีกทั้งยังมีความหลากหลาย ในประเภทต่าง ๆ เช่น วงปีพาทย์ และ วงมโหรี เพลงและดนตรีไทยเป็นสื่อที่สำคัญ ในการส่งเสริมวัฒนธรรม คุณค่าของชาติไทย ด้วยความหลากหลาย และความเจริญรุ่งเรืองของเครื่องดนตรีไทย ที่สะท้อนให้เห็น ถึงความยิ่งใหญ่ของศิลปะ วัฒนธรรมไทยในทุกยุคทุกสมัย

FAQ

Q: เครื่องดนตรีไทยมีกี่ประเภท?

A: เครื่องดนตรีไทยแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักคือ วงปีพาทย์ และวงมโหรี

Q: วงปีพาทย์คืออะไร?

A: วงปีพาทย์เป็นวงดนตรีที่มีเครื่องเป่าและเครื่องตี ซึ่งปี่เป็นเครื่องเป่าตัวนำ และเครื่องตีเป็นเครื่องให้จังหวะ ระนาด และฆ้องวง

Q: เครื่องดนตรีไทยมีส่วนเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยอย่างไร?

เครื่องดนตรีไทยเป็นส่วนสำคัญของนาฏศิลป์ไทย ทำให้เราเข้าใจ และรักษาวัฒนธรรมไทยได้มากยิ่งขึ้

Q:  มีเพลงไทยเดิมประเภทใดบ้าง?

เพลงไทยเดิมมีหลากหลายประเภท เช่น เพลงหน้าพาทย์ โหมโรง เถา ตับ ลา เพลงประกอบรำ และอื่น ๆ

Q: วงมโหรีมีประเภทอะไรบ้าง?

วงมโหรีมีหลากหลายขนาดและประเภท เช่น เครื่อง 4, เครื่อง 5, เครื่องคู่ เป็นต้น

Q: การเคลื่อนไหวของเครื่องดนตรีไทยมีผลต่อประวัติศาสตร์ไทยอย่างไร?

เครื่องดนตรีไทยมีบทบาทสำคัญในการสร้าง และ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยตลอดกาล

Q: เพลงและดนตรีไทยมีบทบาทในการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าของชาติไทยอย่างไร?

เพลงและดนตรีไทยเป็นสื่อที่สำคัญ ในการส่งเสริมคุณค่า และวัฒนธรรมของชาติไทย ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น ความภูมิใจในตัวเอง และชาติไทยอย่างมาก

Q: เพลงไทยเดิมแสดงความหมายอย่างไร?

เพลงไทยเดิมมีความหมาย และ บทเรียนที่สำคัญ แสดงถึงความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมของชาติไทยในอดีต

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://เครื่องดนตรีไทย.com