เครื่องดนตรี ไทย มี กี่ ประเภท

เครื่องดนตรี ไทย มี กี่ ประเภท ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเภท คือ เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และ เครื่องเป่า ประเภท ของ ดนตรี ไทย แต่ละประเภทมีเอกลักษณ์ และ เสียงที่แตกต่างกัน เครื่องดนตรี ไทย ประเภท ต่างๆ ใช้เล่นในวง ดนตรีไทย หลายประเภท เช่น วงปี่พาทย์ วงมโหรี วงเครื่องสาย และ วงดุริยางค์ไทย

เครื่องดนตรีไทย แบ่งตามลักษณะ การทำให้เกิดเสียงได้

เครื่องดนตรี ไทย มี กี่ ประเภท  แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ เครื่องดนตรี ไทย 4 ประเภท 

 • เครื่องดีด: เช่น พิณ จะเข้ ซออู้ ซอด้วง ฯลฯ
 • เครื่องสี: เช่น ซอสามสาย ซออู้ ซอทุ้ม ซอด้วง ฯลฯ
 • เครื่องตี: เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ระนาดทอง ระนาดเอกเหล็ก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ฆ้องรามัญ ฆ้อง ฯลฯ
 • เครื่องเป่า: เช่น ขลุ่ย ปี่ไฉน ปี่ชวา ปี่มอญ ปี่ระกา ฯลฯ

เครื่องดีด

ดนตรี ไทย ประเภท ดี ด เครื่องดีดเป็นเครื่องดนตรีประเภทแรก ที่มนุษย์รู้จักประดิษฐ์ขึ้นมา ดนตรี ไทย เครื่อง ดี ด ประเภทนี้มีลักษณะคือ ใช้สายที่ขึงตึงแล้วดีดเพื่อให้เกิดเสียง เครื่องดนตรีประเภทดีด ได้แก่

 • ซอด้วง
 • ซออู้
 • จะเข้
 • จ้องหน่อง
 • พิณ

เครื่องดนตรีประเภทนี้ มีเสียงที่ไพเราะนุ่มนวล เหมาะสำหรับเล่นเดี่ยว หรือ บรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆ

เครื่องสี

เครื่องดนตรีไทย เครื่องสี เป็นเครื่องดนตรี ประเภทที่ใช้คันชักสีสายให้เกิดเสียง เครื่องดนตรีประเภทนี้มีลักษณะคือ มีสายที่ขึงตึง แล้วใช้คันชักสีสายให้เกิดเสียง เช่น

 • ซอสามสาย
 • ซอสองสาย
 • ซออู้
 • ซอด้วง
 • ระนาดเอก
 • ระนาดทุ้ม
 • ระนาดทอง
 • ระนาดทุ้มเล็ก
 • ฆ้องวงเล็ก
 • ฆ้องวงใหญ่
 • ฆ้องรำมะนา
 • ฉิ่ง
 • ฉาบ
 • กรับ
 • ฆ้องหุ่ย
 • ฆ้องชัยยะ

ดนตรี ไทย ประเภท สี เครื่องดนตรีประเภทนี้มีเสียงที่ไพเราะ และหลากหลาย เหมาะสำหรับเล่นเดี่ยว หรือ บรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆ

เครื่องตี

เครื่องตีเป็นเครื่อง ดนตรี ไทย ประเภท ตี ที่ใช้ตีให้เกิดเสียง เครื่อง ดนตรี ไทย เครื่อง สี ประเภทนี้มีลักษณะคือ ใช้ไม้ หรือ โลหะตีลงไปบนวัสดุที่ขึงตึง เครื่อง สี มี อะไร บ้าง เช่น

 • กลองทับ
 • กลองโท
 • ฉิ่ง
 • ฉาบ
 • กรับ
 • ฆ้องหุ่ย
 • ฆ้องชัยยะ
 • ระนาดเอก
 • ระนาดทุ้ม
 • ระนาดทอง
 • ระนาดทุ้มเล็ก
 • ฆ้องวงเล็ก
 • ฆ้องวงใหญ่
 • ฆ้องรำมะนา

ประเภทเครื่องดนตรีไทย สี ประเภทนี้มีเสียงที่ดังกังวาน เหมาะสำหรับเล่นบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆ

เครื่องเป่า

เครื่องเป่า เป็นเครื่องดนตรีประเภท ที่ใช้ลม เป่าปาก ให้เกิดเสียง เครื่องดนตรีประเภทนี้ มีลักษณะ คือ ใช้ลมเป่าผ่านรูบนวัสดุต่างๆ เครื่องดนตรีเป่าปาก ประเภทนี้ให้เสียงที่หลากหลาย ทั้งเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงนุ่ม เสียงแข็ง เครื่องเป่าลมไม้มีอะไรบ้าง ได้แก่

 • ปี่ไฉน
 • ปี่ชวา
 • ปี่อ้อ
 • ปี่มอญ
 • ขลุ่ยเพียงออ
 • ขลุ่ยหลิบ
 • ขลุ่ยกรอม
 • ขลุ่ยลูกทุ่ง
 • แคน
 • ซึง
 • โหวด
 • ปี่ใน

เครื่องดนตรีไทยในวงดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทยใช้เล่นใน วงดนตรีไทย หลายประเภท เช่น

 • วงปี่พาทย์
 • วงมโหรี
 • วงเครื่องสาย
 • วงดุริยางค์ไทย

วงปี่พาทย์เป็นวงดนตรีไทย ที่นิยมใช้เล่นในงานพิธีต่างๆ วงมโหรีเป็นวงดนตรีไทยที่นิยมใช้เล่นในละคร และ การแสดงต่างๆ วงเครื่องสายเป็นวงดนตรีไทย ที่นิยมใช้เล่นในงานบันเทิงต่างๆ วงดุริยางค์ไทย เป็นวงดนตรีไทยที่นิยมใช้เล่นใน วงโยธวาทิต และ วงออเคสตรา เครื่องดนตรีประเภทนี้มีเสียงที่ไพเราะ และ หลากหลาย เหมาะสำหรับเล่นเดี่ยว หรือ บรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆ

วิวัฒนาการของเครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย ความ เป็น มา ของ ดนตรี ไทย ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย จีน เขมร และมาเลเซีย เครื่อง ดนตรีไทยมีกี่ประเภท บางชนิด เช่น พิณ ซอ และขลุ่ย มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย เครื่องดนตรีบางชนิด เช่น ระนาด ฆ้อง และฉิ่ง มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน เครื่องดนตรีบางชนิด เช่น รำมะนา และ กลองทัด มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเขมร เครื่องดนตรีบางชนิด เช่น โหม่ง และปี่ชวา มีต้นกำเนิดมาจากประเทศมาเลเซีย

เครื่องดนตรีไทยในปัจจุบัน

เครื่อง ดนตรี ไทย คือ อะไร มีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมไทย เครื่องดนตรีไทย ถูกนำมาใช้ในวงดนตรีต่างๆ เช่น วงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย วงมโหรี และวงลูกทุ่ง เครื่องดนตรีไทยยังถูกนำมาใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ความ หมาย ของ ดนตรี ไทย การแสดงศิลปะต่างๆ เช่น มโนราห์ ลิเก และโขน

อ่านบทความเพิ่มเติม :  เครื่องดนตรี ไทย ดี ด สี ตรี เป่า

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://เครื่องดนตรีไทย.com