เครื่องดนตรี คลาสสิค มี อะไร บ้าง

เครื่องดนตรี คลาสสิค มี อะไร บ้าง ส่วนสำคัญของโลกดนตรีที่ได้รับความชื่นชม เสียงดนตรี ที่งดงาม และ เป็นมรดกทางดนตรี ยุค คลาส สิ ก ที่สำคัญของมนุษยชาติ และ นับถือมาอย่างยาวนาน  เครื่อง ดนตรี คลาส สิ ก แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ เครื่องสาย เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง และ เครื่องกระทบ โดยแต่ละประเภท จะมีเครื่องดนตรี ที่หลากหลาย และ มีบทบาทที่แตกต่างกัน ในการบรรเลง เพลงคลาสสิก

เครื่องดนตรีคลาสสิคคืออะไร?

เครื่อง ดนตรีคลาสสิก คือ ชุดเครื่องดนตรีที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์ และ ยุคดนตรี ดีไซน์ที่มีความเป็นคลาสสิค และมีความสวยงาม เครื่องดนตรีคลาสสิค มักเป็น มรดกทางดนตรี ที่มีความยาวนาน และ มีความชื่นชมจาก นักดนตรี และ ผู้รักดนตรี คลาสสิก ทั่วโลก

เครื่องดนตรี คลาสสิค มี อะไร บ้าง แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ

เครื่องสาย

เครื่องสาย เป็นเครื่อง ดนตรี คลาส สิ ก ที่ใช้ประโยชน์จากการสั่นสะเทือนของสาย เพื่อผลิตเสียง เครื่องสายที่ใช้ในวงออร์เคสตรา ได้แก่

 • ไวโอลิน (Violin) เป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มเครื่องสาย มีเสียงแหลม ใส และสามารถบรรเลงได้อย่างหลากหลาย
 • วิโอลา (Viola) มีขนาดใหญ่กว่าไวโอลินเล็กน้อย และมีเสียงทุ้มกว่าไวโอลินเล็กน้อย วิโอลา thườngใช้บรรเลงเสียงประสานกับ ไวโอลิน
 • เชลโล (Cello) มีขนาดใหญ่กว่าวิโอลา และ มีเสียงทุ้มกว่าวิโอลาเล็กน้อย เชลโลมักใช้บรรเลงเสียงประสานกับไวโอลิน และวิโอลา หรือ ใช้บรรเลงเสียงเดี่ยว
 • ดับเบิลเบส (Double Bass) เป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในกลุ่มเครื่องสาย มีเสียงทุ้มที่สุดในกลุ่มเครื่องสาย ดับเบิลเบส มักใช้บรรเลงเสียงประสาน กับ เครื่องดนตรีอื่นๆ ในวงออร์เคสตรา

เครื่องลมไม้

เครื่องลมไม้เป็นเครื่องดนตรี ที่ใช้ลมเพื่อผลิตเสียง เครื่องลมไม้ ที่ใช้ใน วงออร์เคสตรา เครื่องดนตรี  ได้แก่

 • ฟลูต (Flute) มีเสียงสูง ใส และ สามารถบรรเลงได้อย่างหลากหลาย เครื่องดนตรี ฟ รุต มักใช้บรรเลงทำนองหลักของเพลง
 • คลาริเน็ต (Clarinet) มีเสียงที่หลากหลาย ตั้งแต่เสียงแหลมจนถึงเสียงทุ้ม คลาริเน็ตมักใช้บรรเลงเสียงประสา นกับเครื่องดนตรีอื่นๆ ในวงออร์เคสตรา หรือ ใช้บรรเลงเสียงเดี่ยว
 • โอโบ (Oboe) มีเสียงแหลม และ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โอโบมักใช้ บรรเลงทำนองหลักของเพลง หรือใช้บรรเลงเสียงประสาน กับเครื่องดนตรีอื่นๆ ในวงออร์เคสตรา
 • บาสซูน (Bassoon) มีเสียงทุ้มที่สุดในกลุ่มเครื่องลมไม้ บาสซูนมักใช้บรรเลงเสียงประสานกับเครื่องดนตรีอื่นๆ ในวงออร์เคสตรา

เครื่องลมทองเหลือง

เครื่องลมทองเหลือง เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ลมเพื่อผลิตเสียง เครื่องลมทองเหลือง สากล ที่ใช้ในวงออร์เคสตรา ได้แก่

 • ทรัมเป็ต (Trumpet) มีเสียงสูง ใส และ มีพลัง ทรัมเป็ตมักใช้บรรเลงทำนองหลักของ เพลง หรือ ใช้บรรเลงเสียงประสาน กับเครื่องดนตรีอื่นๆ ในวงออร์เคสตรา
 • ทรอมโบน (Trombone) มีเสียงทุ้ม และ สามารถปรับระดับเสียง ได้อย่างหลากหลาย ทรอมโบนมักใช้บรรเลงเสียงประสาน กับเครื่องดนตรีอื่นๆ ในวงออร์เคสตรา
 • เฟรนช์ฮอร์น (French Horn) มีเสียงนุ่มนวล และสามารถปรับระดับเสียงได้อย่างหลากหลาย เฟรนช์ฮอร์นมักใช้บรรเลง เสียงประสาน กับเครื่องดนตรีอื่นๆ ในวงออร์เคสตรา
 • ทูบา (Tuba) มีเสียงทุ้มที่สุด ในกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง ทูบามักใช้บรรเลงเสียงประสาน กับ เครื่องดนตรีอื่นๆ ในวงออร์เคสตรา

เครื่องกระทบ

เครื่องกระทบ เป็น เครื่องดนตรีคลาสสิค ที่มีลักษณะเด่นคือ ใช้การกระแทกเพื่อสร้างเสียง เครื่องกระทบสามารถทำจากวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ โลหะ หนัง และหนังสัตว์

เครื่องกระทบที่นิยมใช้ ในวงดุริยางค์ ดนตรี คลาสสิค และ วงเชมเบอร์มิวสิก ได้แก่

 • กลองทิมปานี (Timpani)
 • ฉาบ (Cymbals)
 • กลองใหญ่ (Bass Drum)
 • กิ๋ง (Triangle)
 • ไซโลโฟน (Xylophone)
 • วิบราโฟน (Vibraphone)
 • มาคาบา (Marimba)

เครื่องดนตรีคลาสสิคในวงดุริยางค์

วงดุริยางค์ (Orchestra) เป็นวงดนตรีคลาสสิค ที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรี หลากหลายประเภท เครื่องดนตรีที่มักใช้ ในวงดุริยางค์ มีดังนี้

 • เครื่องสาย: ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส
 • เครื่องลมไม้: ฟลุต คลาริเน็ต โอโบ บาสซูน
 • เครื่องลมทองเหลือง: ทรัมเป็ต ทรอมโบน เฟรนช์ฮอร์น ทูบา
 • เครื่องกระทบ: กลองทิมปานี ฉาบ กลองใหญ่ กิ๋ง

เครื่องดนตรีคลาสสิคประเภทหลักอื่นๆ

นอกจากเครื่องดนตรี เพลงคลาสสิก ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีเครื่อง ดนตรี คลาสสิค อื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น

 1. เปียโนคลาสสิค: เปียโนคลาสสิค เป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงงดงาม และ สามารถเล่นหลายแนวเพลงได้ เปียโนกระจายเ สียงเพราะในห้องคอนเสิร์ต และ ในบทเพลงคลาสสิค
 2. ไวโอลิน: ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีสาย ที่มีเสียงอ่อนชั้นเสียงเช่นเดียวกับเปียโนคลาสสิค มีความสวยงามในการเล่นและเป็นส่วนหนึ่งของออร์เคสตร้าคลาสสิค
 3. กีตาร์คลาสสิค: กีตาร์คลาสสิคมีความเป็นมรดกในดนตรี แนวคลาสสิค และ เครื่องดนตรีแนวฟอล์ค
 4. แฮร์ปคลาสสิค: แฮร์ปคลาสสิคเป็นเครื่องดนตรีที่มีการใช้งานในการแสดง และ อัดเสียงในดนตรีคลาสสิค

เครื่องดนตรีเหล่านี้ สามารถใช้บรรเลงเดี่ยว หรือ บรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆ ได้

ประโยชน์ของการเรียนดนตรีคลาสสิค

การเรียนดนตรี คลาสสิคมีประโยชน์มากมาย เช่น

 • ช่วยพัฒนาสมอง และ ความจำ
 • ช่วยฝึกสมาธิ และความมุ่งมั่น
 • ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และ จินตนาการ
 • ช่วยพัฒนา ความรู้ ด้านดนตรี และ ศิลปะ
 • เพลง คลาส สิ ก ช่วยสร้างความมั่นใจ และ ความภาคภูมิใจในตนเอง

ความงดงามของเครื่องดนตรีคลาสสิค

เครื่อง ดนตรี คลาส สิ ก มีความงดงามที่ไม่เหมือนใคร ประวัติ ดนตรี คลาสสิค ไม่เพียงแต่เสียงที่งดงาม แต่ยังมีความงามในดีไซน์และ รายละเอียดที่ยากจะหาในเครื่องดนตรีอื่น ๆ ด้วย เครื่องดนตรีคลาสสิค มักถูกสร้างขึ้น ด้วยวัสดุคุณภาพสูง และ มีความสมบูรณ์ที่สุดในการแสดงเสียง การชมรมคนรัก ดนตรีคลาสสิค สามารถพบเห็นเครื่องดนตรีที่สวยงาม และ มีความคุ้มค่ามากมายในโลกของ เครื่องดนตรีคลาสสิค มีหลากหลายประเภท เครื่องดนตรีที่นิยมใช้ ในวงดุริยางค์ และ วงเชมเบอร์มิวสิก ได้แก่ วง ดนตรี เครื่องสาย  เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง และ เครื่องกระทบ การเรียนดนตรีคลาสสิค ประวัติ ดนตรี คลาสสิค มีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยพัฒนาสมอง และ ความจำ ช่วยฝึกสมาธิ และความมุ่งมั่น คลาสสิค คือ ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และ จินตนาการ ช่วยพัฒนาความรู้ด้านดนตรี ยุคของดนตรี และศิลปะ อีกทั้งช่วยสร้างความมั่นใจ และ ความภาคภูมิใจในตนเอง

อ่านบทความเพิ่มเติม :  วง มโหรี มี เครื่องดนตรี อะไร บ้าง

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://เครื่องดนตรีไทย.com