เครื่องดนตรี ของ ภาค เหนือ วงดนตรีพื้นบ้านเสน่ห์เหนือ

วงดนตรีพื้นบ้าน ในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นส่วนสำคัญของท้องถิ่น เครื่องดนตรี ของ ภาค เหนือ มีเครื่องดนตรีเฉพาะ ที่นำเสน่ห์ และ เสียงสีสันสดใส ของวัฒนธรรมเหนือออกมาอย่างมหัศจรรย์ ในบทความของเรานั้น จะบอกกเล่าเครื่อง ดนตรี ไทย ภาค เหนือ ที่เป็นเอกลักษณ์ ของวงดนตรีพื้นบ้าน ดนตรี พื้นเมือง ภาค เหนือ และ ค้นพบเสน่ห์ทางดนตรี แบบแตกต่างในภาคเหนือ ของประเทศไทย เป็นดินแดนแห่งขุนเขา และ สายน้ำ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และ เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น หนึ่งในวัฒนธรรม ที่สำคัญของภาคเหนือ คือ ดนตรี เครื่องดนตรี พื้นเมือง ภาค เหนือ มีหลากหลายชนิด แต่ละชนิด ก็มีเสียงที่ไพเราะ และ มีเสน่ห์เฉพาะตัว

เครื่องดนตรีแบบท้องถิ่น

เครื่องดนตรี พื้นเมือง ของภาคเหนือ เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีที่หลากหลาย และ สวยงามที่สุดในประเทศไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งในด้านรูปร่าง ลักษณะการเล่น และ เสียงที่เกิดขึ้น เครื่องดนตรีเหล่านี้ เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณีภาคเหนือมาช้านาน และ ยังคงได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพลง ภาค เหนือ ทั้งหมด มีเครื่องดนตรีท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างมาก วง ดนตรี พื้นบ้าน ภาค เหนือ หลายเครื่องดนตรีนี้ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน เครื่องดนตรี แต่ละ ภาค มีบทบาทสำคัญ ในพิธีกรรม และ งานเฉลิมฉลองของชุมชนท้องถิ่น

ประวัติ เครื่องดนตรี ของ ภาค เหนือ

เครื่อง ดนตรีภาคเหนือ ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพล จากวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวไทที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้มาช้านาน เครื่องดนตรีล้านนามีความหลากหลายและสวยงาม โดยได้รับอิทธิพลจากเครื่องดนตรีของจีน พม่า และอินเดีย

เครื่องดนตรี ไทย ดี ด สี ตรี เป่า ภาคเหนือบางชนิด เช่น ซึง และ พิณเปี๊ยะ มีประวัติความเป็นมายาวนานมากว่าพันปี โดยมีหลักฐาน เอกลักษณ์ภาคเหนือ การปรากฏของเครื่องดนตรีเหล่านี้ ในศิลาจารึก และ ภาพวาดโบราณ

ความสำคัญของเครื่องดนตรีภาคเหนือ

เครื่องดนตรีภาคเหนือ วัฒนธรรมดนตรีไทย มีความสำคัญ ทั้งในด้านวัฒนธรรม และสังคม ดนตรี พื้นบ้าน 4 ภาค เครื่องดนตรีเหล่านี้ ถูกใช้ในการบรรเลง ประกอบการแสดงศิลปะพื้นเมืองต่างๆ เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนดาบ และ ฟ้อนรำอื่นๆ นอกจากนี้ เครื่องดนตรีภาคเหนือ เพลง ซอ ภาค เหนือ ยังถูกใช้ในการบรรเลง ประกอบพิธีกรรม และ ประเพณีต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานศพ และเทศกาลต่างๆ

ประเภทของเครื่องดนตรีภาค เหนือ

เครื่องดนตรีภาคเหนือ ดีด สี ตี เป่า สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้

 • เครื่องสาย เช่น พิณเปี๊ยะ ซึง สะล้อ
 • เครื่องลม เช่น ปี่จุม ปี่แน แคน
 • เครื่องตี เช่น กลองแอว์ กลองสะบัดชัย กลองมองเซิง

เครื่องสายภาคเหนือ

เครื่องสายภาคเหนือที่สำคัญได้แก่

 • พิณเปี๊ยะ เป็นเครื่องสายประเภทดีด มีรูปร่างคล้ายกีตาร์ แต่มีคอที่ยาวกว่า และ มีสายทั้งหมด 3 สาย พิณเปี๊ยะ เป็นเครื่องดนตรี ที่นิยมใช้บรรเลง ในวงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ และ มักใช้ประกอบการฟ้อนรำ
 • ซึง เป็นเครื่องสายประเภทดีดเช่นกัน มีรูปร่างคล้ายพิณเปี๊ยะ แต่มีสายเพียง 2 สาย ซึงเป็นเครื่องดนตรี เพลง บรรเลง เหนือ ที่นิยมใช้บรรเลง ในวงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ และ มักใช้ประกอบการร้องเพลง
 • สะล้อ เป็นเครื่องสายประเภทสี มีรูปร่างคล้ายขลุ่ย แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่า และ มีรูเสียงที่มาก สะล้อเป็นเครื่องดนตรี ที่นิยมใช้บรรเลง เพลง ซอ ภาค เหนือ ในวงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ และ มักใช้ประกอบการร้องเพลง ฟ้อนรำ

เครื่องลมภาคเหนือ

เครื่องลมภาคเหนือที่สำคัญได้แก่

 • ปี่จุม เป็นเครื่องลมประเภทเป่า มีขนาดเล็ก มีลิ้นปิดเปิดเพียง 1 ลิ้น ปี่จุมเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้บรรเลงในวงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ และมักใช้ประกอบการร้องเพลงและฟ้อนรำ
 • ปี่แน เป็นเครื่องลมประเภทเป่า มีขนาดใหญ่กว่าปี่จุม มีลิ้นปิดเปิด 2 ลิ้น ปี่แนเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้บรรเลงในวงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ และมักใช้ประกอบการร้องเพลงและฟ้อนรำ
 • แคน เป็นเครื่องลมประเภทเป่า มีลักษณะเป็นท่อไม้หลายๆ ท่อเรียงร้อยกัน มีลิ้นปิดเปิดทำด้วยใบตาลหรือใบลาน แคนเป็นเครื่องดนตรี ที่นิยมใช้บรรเลงใน วงดนตรีภาคเหนือ และมักใช้ประกอบการร้องเพลงและฟ้อนรำ

เครื่องตีภาคเหนือ

เครื่องดนตรีประเภทตี เครื่องตีภาคเหนือที่สำคัญได้แก่

 • กลองแอว์ เป็นกลองประเภทสะพายตี มีรูปร่างคล้ายกลองยาวแต่มีขนาดที่เล็กกว่า กลองแอว์เป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้บรรเลงใน วง ดนตรี พื้นบ้าน ภาคเหนือ และ มักใช้ประกอบการฟ้อนรำ
 • กลองสะบัดชัย เป็นกลองประเภทสะพายตีเช่นกัน มีรูปร่างคล้ายกลองแอว์ แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่า กลองสะบัดชัยเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้บรรเลงในวงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ และ มักใช้ประกอบการฟ้อนรำ
 • กลองมองเซิง เป็นกลองประเภทตั้งตี มีรูปร่างคล้ายกลองยาว แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่า กลองมองเซิง เป็นเครื่องดนตรีที่นิยม ใช้บรรเลงในวงดนตรี พื้นเมืองภาคเหนือ และ มักใช้ประกอบการฟ้อนรำ

ความสำคัญของเครื่องดนตรีภาคเหนือ

เครื่องดนตรี เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ เป็นเครื่องดนตรีที่มีเอกลักษณ์ และ เสียงที่ไพเราะ ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลาย ตื่นตัว เครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ ลักษณะ ของ เพลง พื้นบ้าน ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพล จากวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ และ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือส่วนใหญ่ เครื่องดนตรี ไทย ประเภท ดี ด สี ตี เป่า ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังต่อไปนี้ พิณเปี๊ยะ ซึง สะล้อ ปี่จุม กลองแอว และ กลองสะบัดชัย วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือนิยมบรรเลงเพลงพื้นเมืองล้านนา เช่น เพลงล่องน่าน เพลง สุนทรี เวชานนท์ ล่องแม่ปิง เนื้อเพลง แต่ละชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และให้เสียงที่แตกต่างกัน เครื่องดนตรี วงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ เหล่านี้ใช้บรรเลงในวงดนตรีพื้นบ้าน การ อนุรักษ์ ดนตรี ไทย เป็นส่วนสำคัญ ของวัฒนธรรมภาคเหนือมาอย่างยาวนาน

อ่านบทความเพิ่มเติม :  เครื่องดนตรี วง โยธ วา ฑิ ต

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://เครื่องดนตรีไทย.com