เครื่องดนตรี วง โยธ วา ฑิ ต ที่เราควรรู้จัก

เครื่องดนตรี วง โยธ วา ฑิ ต เป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรี หลากหลายประเภทมากที่สุด เครื่องดนตรี มี กี่ ประเภท ประเภทหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าทองเหลือง และ เครื่องกระทบ โดยเครื่องดนตรีแต่ละประเภท ก็มีหน้าที่ และบทบาทที่แตกต่างกันไป

เครื่องดนตรีเป่าลมไม้ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ลม ในการเป่าเพื่อสร้างเสียง โดยเครื่องดนตรีเป่าลมไม้ที่นิยมใช้ในวงโยธวาทิต ได้แก่ ฟลุต คลาริเน็ต แซกโซโฟน และโอโบ

เครื่องดนตรีเป่าทองเหลือง เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ลมในการเป่า เพื่อสร้างเสียงเช่นกัน แต่จะมีลักษณะที่แตกต่าง จากเครื่องดนตรีเป่าลมไม้ ตรงที่ตัวเครื่องดนตรี จะทำจากทองเหลือง โดยเครื่องดนตรีเป่าทองเหลืองที่นิยมใช้ในวงโยธวาทิต ได้แก่ ทรัมเป็ต ทรอมโบน เฟรนช์ฮอร์น และยูโฟเนียม

เครื่องดนตรีกระทบ เป็นเครื่องดนตรี ที่ใช้การกระทบเพื่อสร้างเสียง โดยเครื่องดนตรีกระทบ ที่นิยมใช้ในวงโยธวาทิต ได้แก่ กลอง snare drum กลอง bass drum กลองทิมปานี และ ฉาบ

ความสำคัญของ เครื่องดนตรี วง โยธ วา ฑิ ต

เครื่องดนตรีใน วงโยธวาทิต ทุกชนิดมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการสร้างเสียงดนตรีที่งดงาม และประสานกัน เครื่องดนตรีแต่ละชนิด ก็มีบทบาทที่แตกต่างกันไป โดยบางชนิดก็จะเป็นเครื่องดนตรีหลัก วงโยธวาทิต เครื่องดนตรี ที่ใช้ในการบรรเลงทำนองเมโลดี้ ในขณะที่บางชนิด ก็จะเป็นเครื่องดนตรีเสริม ที่ใช้ในการบรรเลงคอร์ด และจังหวะ

นอกจากนี้ เครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต ยังมีความสำคัญต่อการสร้างความสามัคคี และ ความร่วมมือของสมาชิกในวงอีกด้วย เมื่อสมาชิกในวงทุกคน สามารถเล่นเครื่องดนตรีของตน ได้อย่างประสานกัน ก็จะทำให้เกิดเสียงดนตรี ที่ไพเราะ และ น่าประทับใจ

วิธีการเลือกเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต

หากคุณสนใจที่จะเล่น เครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต สิ่งแรกที่ควรพิจารณา คือ ความชอบ และ ความถนัดของคุณเอง ว่าคุณชอบเครื่องดนตรีชนิดใด และ คุณถนัดเล่น เครื่องดนตรี วง โย ชนิดใด นอกจากนี้ คุณควรพิจารณา ถึงลักษณะเสียงของ เครื่องดนตรี นั้นด้วย ว่าเหมาะสมกับสไตล์การเล่นดนตรี ของคุณหรือไม่ เช่น หากคุณชอบสไตล์ การเล่นดนตรีที่เน้นความหนักแน่น คุณอาจจะเลือกเครื่องดนตรีเป่าทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ต หรือ ทรอมโบน ในขณะที่หากคุณชอบสไตล์ การเล่นดนตรี ที่เน้นความนุ่มนวล คุณอาจจะเลือกเครื่องดนตรีเป่าลมไม้ เช่น ฟลุต หรือ คลาริเน็ต

ชื่อเครื่องดนตรีสากล อีกสิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาคือขนาดของเครื่องดนตรี ซึ่งเครื่องดนตรีแต่ละชนิด จะมีขนาดที่แตกต่างกันไป เช่น ฟลุตจะมีขนาดที่เล็กกว่าแซกโซโฟน เป็นต้น ดังนั้น คุณควรเลือกเครื่องดนตรี ที่มีขนาดเหมาะสมกับสรีระของคุณ

วงโยธวาทิตคืออะไร?

วงโยธวาทิต (Marching band) วง โยธวาทิต คือ กลุ่มผู้เล่นเครื่องดนตรี ที่ประกอบด้วยเครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าทองเหลือง และ เครื่องกระทบ โดยมักจะบรรเลงเพลง ขณะเดินแถวไปข้างหน้า วงโย ธวาทิตมักจะใช้ในพิธีการต่างๆ เช่น งานกีฬา งานทหาร และ งานแสดงต่างๆ

เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิต

วงโยมีเครื่องดนตรีอะไรบ้าง เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิตแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
 • เครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind instruments) เครื่องเป่าลมไม้มีอะไรบ้าง ได้แก่ ปิคโคโล (Piccolo) ฟลุต (Flute) คลาริเน็ต (Clarinet) แซกโซโฟน (Saxophone) และโอโบ (Oboe)
 • เครื่องเป่าทองเหลือง (Brass instruments) ได้แก่ ทรัมเป็ต (Trumpet) คอร์เน็ต (Cornet) ทรอมโบน (Trombone) เฟรนซ์ฮอร์น (French horn) บาริโทน (Baritone) ยูโฟเนียม (Euphonium) ทูบา (Tuba) และ ซูซาโฟน (Sousaphone)
 • เครื่องกระทบ (Percussion instruments) ได้แก่ กลองเล็ก (Snare drum) กลองเทเนอร์ (Tenor drum) กลองใหญ่ (Bass drum) ฉาบ (Cymbals) ไซโลโฟน (Xylophone) กลอกเคินสปีล (Glockenspiel) ไทรเองเกิล (Triangle) กลองทอมบา (Tomba) และ กลองทิมปานี (Timpani)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นวงโยธวาทิต

การเล่น เครื่องดนตรี วง โยธ วา ฑิ ต มีประโยชน์ต่อผู้เล่นหลายด้าน ดังนี้
 • ฝึกฝนการทำงานเป็นทีม และ ความรับผิดชอบ เนื่องจาก วงโยธวาทิต (military band)ประกอบด้วยผู้เล่นจำนวนมาก จึงต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี เพื่อให้การบรรเลงเพลงออกมาได้อย่างไพเราะ
 • ฝึกฝนสมาธิและวินัย การ เล่นเครื่องดนตรี ใน วง โย ต้องใช้สมาธิในการอ่านโน้ต และ จังหวะเพลง  รวมถึงต้องมีวินัยในการฝึกซ้อมเป็นประจำ
 • เสริมสร้างร่างกาย การเล่นวงโยธวาทิต ต้องใช้ร่างกายในการเดินแถว และ เล่นเครื่องดนตรี ชุด วง โยธวาทิต ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ และ อวัยวะต่างๆ
 • ฝึกฝนทักษะทางดนตรี การเล่นวงโยธวาทิตช่วยฝึกฝนทักษะทางดนตรีหลายด้าน เช่น การอ่านโน้ต การเล่นเครื่องดนตรี การฟังเพลง และการประสานงานกันระหว่างผู้เล่น
 • ส่งเสริมความมั่นใจ การเล่นวงโยธวาทิต military band ต่อหน้าผู้ชมจำนวนมาก ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ และ ความกล้าแสดงออก

ข้อดีของการให้เด็กเล่นวงโยธวาทิต

การให้เด็กเล่นวงโยธวาทิตมีข้อดีหลายประการ ดังนี้
 • ช่วยพัฒนาสมอง และระบบประสาท การเล่นวงโยธวาทิต ชุด วง โยธวาทิต ต้องใช้สมอง และ ระบบประสาทในการประสานงานกัน ระหว่างการอ่านโน้ต การเล่นเครื่องดนตรี และ การเดินแถว ซึ่งช่วยพัฒนาสมอง และ ระบบประสาทให้ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม การเล่นวงโยธวาทิต เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ ต้องมีการทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆ ในวง ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะ ทางสังคม เช่น การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา และ การสื่อสาร
 • ช่วยพัฒนาร่างกาย การเล่นวงโยธวาทิต ต้องใช้ร่างกายในการเดินแถว และ เล่นเครื่องดนตรี เครื่องเป่าวงโยธวาทิต ซึ่งช่วยพัฒนา ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และ อวัยวะต่างๆ

อ่านบทความเพิ่มเติม :  เครื่องดนตรี คลาสสิค มี อะไร บ้าง

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://เครื่องดนตรีไทย.com